1. Adım: Faydalı Model Başvurusu için Gerekenler

/1. Adım: Faydalı Model Başvurusu için Gerekenler
1. Adım: Faydalı Model Başvurusu için Gerekenler 2016-12-07T10:22:55+00:00

* Başvuru dilekçesi, (bir nüsha ekteki örneğe uygun olarak, Faydalı Model başvuruları FM1/551 A3 normunda düz antetsiz beyaz kağıda daktilo veya bilgisayar yazıcısıyla doldurulmuş olacaktır.
* Buluşu açıklayan tarifname, (üç nüsha)
* Faydalı Modelle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler (üç nüsha)
* Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler, (üç nüsha)
* Özet, üç nüsha, buluşu 50 ile 100 kelime arasında anlatan özet (üç nüsha)
* Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı